Zaprojektujemy Twój wymarzony dom
OFERTA

Na zlecenia klientów indywidualnych, biznesowych i instytucji państwowych wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze :

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
• budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
• budynków komercyjnych ( biurowych , usługowych, użyteczności publicznej itd. ), ze wszystkimi branżami i specjalnościami
· przygotowujemy inwentaryzacje budowlane jako materiał wyjściowy dla projektowanych inwestycji lub w celach zweryfikowania i udokumentowania stanu faktycznego zarządzanej nieruchomości;
· przygotowujemy dokumentację kosztorysową dla procedur przetargowych;
· wykonujemy ekspertyzy techniczne

Mamy duże doświadczenie w projektowaniu budynków o konstrukcji szkieletowej:
drewnianej i stalowej.

• przebudowy i modernizacji istniejących budynków mieszkalnych i usługowych,
• adaptacji i przebudowy obiektów
• adaptacji istniejących poddaszy,
• inwentaryzacji budowlanych opracowywanych w ramach w/w projektów.
• wizualizacji opracowywanych projektów.

Bierzemy udział w przeprowadzeniu formalności związanych z uzyskaniem warunków technicznych, opinii i uzgodnień konserwatorskich oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania decyzji WZ i decyzji pozwolenia na budowę.